dijous, 1 de desembre de 2011

Mapa d'aprenentatge Educat 2.0

Què és l'Educat 2.0?
L'Educat 2.0 és un programa que promou l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils i de sistemes de projecció interactiva a les escoles amb cicle superior de primària i als centres públics de secundària. No obstant, també es dóna el suport i l’acompanyament necessari a tots els docents dels centres per obtenir les pautes, orientacions i reflexions adients en els canvis en l’organització i la metodologia d’aula, dins del marc del seu projecte educatiu.

L'eix vertebrador del Programa educat 2.0 és de caire pedagògic i té com a focus principal que els alumnes adquireixin la competència digital i contribuir al desenvolupament de competències de caire transversal, com és ara la competència d'aprendre a aprendre, per facilitar-los un aprenentatge més autònom i personalitzat. Aquest nou plantejament demana noves metodologies dels professors i que s'innovin a l'hora d'impartir les seves classe pel bé de l'ensenyament dels alumnes.


Descripció del procés de la construcció del mapa (que he utilitzat, eines, google reader, cerca...)
He construït un pearltrees que és un marcador social que s'exposa de manera molt visual. Cada pàgina que emmagatzemem ho fa en forma de perla, que aquesta perla la podemm agrupar dins d'unes altres perles més grans. Tot el que es guarda ho fa en forma d'arbre, i cada branca que surt són les perles que hem guardat. Quan fas clic a una d'aquestes perles et porta directament a la pàgina web que havies guardat.
El meu mapa d'aprenentatge l'he construït de manera que quedés en resum conceptes que hem treballat al llarg de l'assignatura de GITIC com per exemple alguna subscripció al google reader, blocs on és parlen de les TIC, he visitat altres pearltres on parlen de les TIC i les he posat com a perla dins del meu arbre, també he posat una perla del twitter d'una companya de classe, entre d'altres, aquesta organització de les perles es de manera intuïtiva, puc arrossegar-les i col·locar-les fàcilment. Pearltrees, té una funció social, puc veure els pearltrees d'altres usuaris i traslladar les perles d'aquests al meu pearltrees. Quan ens agafen una perla, ens arriba una notificació per fer-nos saber que han agafat una perla nostre.
És molt visual, té una bona organització i és molt fàcil d'utilitzar a comparació amb Mister wong, pearltrees deixa enrrere el concepte d'etiquetar. Crec que seria molt útil inculcar-lo a l'àmbit educatiu, els alumnes a través d'aquest programa aprendrien a tractar i a filtrar l'informació. Fora important que els mestres coneguessin aquesta eina d'aprenentatge.
Reflexió sobre l'aportació que tenen aquestes eines (twitter, mister wong...)
I es que la particularitat de Pearltrres enfront a uns altres marcadors socials que ja coneixem i que fem ús es que precissament aquest té un gran contingut visual i que fa ús de tot el que compartim a les reds socials com per exemple, twitter, facebook, mister wong, bloc tots aquests els podem ajuntar en perles en el nostre arbre de pearltrees, ja que aquest és pot agafar com una manera de filtrar tota la informació que ens arriba a través internet i que podem compartir amb totes aquelles persones que vulguem
Aquí us deixo el meu pearltrees que he fet a la classe de GITIC:

Educat 2.0 and Materials de formació in Floren (florenpg)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada